Препоручите овај оглас свом пријатељу - Фв 190 изгубљен на Твентеу (аеродром) 23. (СГЛО реф: Т02)