Флиинг Фортресс Б-КСНУМКС РСС

Флиинг Фортресс Б-КСНУМКС
Сакриј мапу
Ниеув Миллинген, Холандија
Ниеув Миллинген
Град | Подручје
датум
Статусна координата Локација се налази у (околини) града или града
Хитови621
Б-17 изгубљен у Ниеув Миллинген (СГЛО реф: Т4708)
Неербеек (Л), Холандија
Неербеек (Л)
Град | Подручје
датум
Статусна координата Локација се налази у (околини) града или града
Хитови627
Б-17 изгубљен у Неербеек-у (Л) 20-05-1944 (СГЛО реф: Т3675)
Моленсцхот, Холандија
Моленсцхот
Град | Подручје
датум
Статусна координата Локација се налази у (околини) града или града
Хитови955
Б-17 изгубљен у Моленсцхот-у 07-01-1944 (СГЛО реф: Т3292)
Моленриј, Холандија
Моленриј
Град | Подручје
датум
Статусна координата Локација се налази у (околини) града или града
Хитови886
Б-17 изгубљен код Моленрија (у близини Клоостербурен Гр.) 13-12-1943 (СГЛО реф: Т3209)
Миллинген аан де Ријн, Холандија
Миллинген аан де Ријн
Град | Подручје
датум
Статусна координата Тачност је отприлике +/- 1 км
Хитови962
Б-17 изгубљен у Миллинген аан де Ријн (у Рајни) 07-10-1944 (СГЛО реф: Т4502)
Дорпсстраат, Мидвоуд, Холандија
Мидвоуд
Град | Подручје
датум
Статусна координата Тачност је отприлике +/- 1 км
Хитови792
Б-17 изгубљен код Мидвоуда (Дорпсстраат) 20. јануара 01. (СГЛО реф: Т1945)
Меерссен (Л), Холандија
Меерссен (Л)
Град | Подручје
датум
Статусна координата Локација се налази у (околини) града или града
Хитови583
Б-17 изгубљен у Меерссен-у (Л) 17-09-1944 (СГЛО реф: Т4049)
Меддо, Холандија
Меддо
Град | Подручје
датум
Статусна координата Локација се налази у (околини) града или града
Хитови711
Б-17 изгубљен у Медду (Н Винтерсвијк) 04. (СГЛО реф: Т02)
Маррум, Холандија
Маррум
Град | Подручје
датум
Статусна координата Локација се налази у (околини) града или града
Хитови786
Б-17 изгубљен у Маррум-у (14 км Н Лееуварден) 24. августа 08. (СГЛО реф: Т1944)
Лиммел, Маастрицхт, Холандија
Мастрихт
Град | Подручје
датум
Статусна координата Тачност је отприлике +/- 1 км
Хитови625
Б-17 изгубљен у Мастрихту (Лиммел) 14-10-1943 (СГЛО реф: Т2973)
Гроенекансевег, Маартенсдијк, Холандија
Маартенсдијк
Град | Подручје
датум
Статусна координата Тачност је отприлике +/- 1 км
Хитови814
Б-17 изгубљен код Маартенсдијка (Гроенекансевег) 28. маја 05. (СГЛО реф: Т1944)
Литх, Холандија
Литх
Град | Подручје
датум
Статусна координата Локација је на овом подручју
Хитови752
Б-17 изгубљен у Литх - Осс 28-01-1945 (СГЛО реф: Т5172)
Хееревег, Лиссе, Холандија
Лиссе
Град | Подручје
датум
Статусна координата Тачност је отприлике +/- 1 км
Хитови718
Б-17 изгубљен у Лиссеу (Хееревег) 26. септембра 09. (СГЛО реф: Т1944)
Велдвег 25, Лиерен, Холандија
Лиерен
Град | Подручје
датум
Статусна координата Тачност је отприлике +/- 1 км
Хитови612
Б-17 изгубљен код Лиерена (Велдвег 25) 29. априла 04. (СГЛО реф: Т1944)
Лиемпде, Холандија
Лиемпде
Град | Подручје
датум
Статусна координата Локација је на овом подручју
Хитови579
Б-17 изгубљен у Лиемпде-у (800 м јужно од) 07-10-1944 (СГЛО реф: Т4501)
Леттеле, Холандија
Леттеле
Град | Подручје
датум
Статусна координата Локација се налази у (околини) града или града
Хитови679
Б-17 изгубљен код Леттеле (пут Холтен-Девентер) 08-03-1944 (СГЛО реф: Т3516)
Леккеркерк, Холандија
Леккеркерк
Град | Подручје
датум
Статусна координата Локација се налази у (околини) града или града
Хитови662
Б-17 изгубљен у Леккеркерку 04. (СГЛО реф: Т02)
Вриезенвег, Леимуиден, Холандија
Леимуиден
Град | Подручје
датум
Статусна координата Тачност је отприлике +/- 1 км
Хитови791
Б-17 изгубљен у Леимуиден-у (Вриезенвег) 02-11-1944 (СГЛО реф: Т4621)
Кортвоуде, Холандија
Кортвоуде
Град | Подручје
датум
Статусна координата Локација се налази у (околини) града или града
Хитови868
Б-17 изгубљен код Кортвоуде-а (О Сурхуистервеен) 28. јула 07. (СГЛО реф: Т1943)
Клундерт, Холандија
Клундерт
Град | Подручје
датум
Статусна координата Локација је на овом подручју
Хитови605
Б-17 изгубљен код Клундерта (јужна страна Холландс Диеп) 05. 11. 1943. (СГЛО реф: Т3050)