Препоручите овај оглас свом пријатељу - војник Елрод Ралпх Јр (служба #: 38446353) умро 1944-08-02